Извештаи

 

 Букурешт 2013- Извештај од конгресот на Европски конзорциум за Хемофилија