Извештаи

 

 Букурешт 2013– Извештај од конгресот на Европски конзорциум за Хемофилија