Донации и Волонтери

Ние имаме искуство,идеи и стручни лица кои би овозможиле потребните програми и услуги, но ние секогаш имаме потреба од волонтери и финансиска подкрепа. Без таа подкрепа, децата нема да бидат во можност да го добијат потребниот третман и поддршка што може да доведе до поголем ризик од компликации и трајни оштетувања и инвалидитети.Ве молиме да ни се приклучите  да направиме промени во нивните животи за да можат да водат долг,продуктивен и здрав живот.

Доколку сте во можност и доколку имате желба да донирате во нашите програми, истото можете да го направите со уплата на парични средства на:

Ж-ска  530-1703014827-15  Охридска Банка со цел на дознака ЗА ДОНАЦИЈА

 

или доколку уплаќате од странство:

Ohridska Banka AD Ohrid

IBAN : MK07530922000002681

SWIFT:  OHRD 22