Како да помогнете

Ние имаме искуство,идеи и стручни лица кои би овозможиле потребните програми и услуги, но ние секогаш имаме потреба од волонтери и финансиска подкрепа. Без таа подкрепа, децата нема да бидат во можност да го добијат потребниот третман и поддршка што може да доведе до поголем ризик од компликации и трајни оштетувања и инвалидитети.Ве молиме да ни се приклучите  да направиме промени во нивните животи за да можат да водат долг,продуктивен и здрав живот.