Библиотека

Нашата библиотека е доста скромна, но се стремиме да ја збогатиме со нови едукативни материјали, преводи од други здруженија, статии со лични искуства на нашите членови како и надворешни соработници. Се со цел за подобра едукација и афирмација на проблематиката за коагулопатите. Секои сугестии и мислења се добредојдени. Контактирајте не.